Sponsorater

Det giver mening at støtte lokalt

ProTruck sponsorerer aktivt organisationer i hele Danmark


Vores vision er at bidrage aktivt til attraktive rammer for lokale og regionale tiltag, der er engagerende og samfundsudviklende.

Derfor involverer vi os kun i samarbejder ud fra en politik, hvor vores engagement skal motivere og skabe værdi – både for dem vi sponsorerer, og for os. Et noget-for-noget princip, hvor vi altid spiller en aktiv rolle i, at de fælles ambitioner kan opfyldes.

Hvem kan søge?

Lokale foreninger, klubber og enkeltpersoner inden for kultur, bredde- og eliteidræt kan søge om sponsorater. Vi bestræber os på at støtte bredt inden for de forskellige områder.

Hvad støtter vi?

Vi sponsorerer gerne nyt udstyr, klubtøj osv. Herudover kan du, din forening eller klub søge om et bredere profilsponsorat, der omfatter stadion reklame, erhvervssamarbejde m.v. Vær opmærksom på, at der udover profilsponsorater ikke kan søges om sponsorater til at dække drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Vi støtter ikke:

  • Politiske projekter
  • Projekter med religiøse formål
  • Projekter til skade for miljøet
Finansiering

Midlerne til kommercielle aktiviteter som sponsorater kommer fra ProTrucks egen drift, og virksomheden budgetterer specifikt årligt det beløb, som kan afses til sponsorater.