Whistleblowerordning

Her kan du anonymt indberette om alvorlige forhold, eller hvis du har begrundet mistanke herom.

En ansvarlig og transparent virksomhed


Whistleblowerordningen er henvendt til medarbejdere, leverandører, kunder og samarbejdspartnere, der enten anonymt eller med navn – kan indberette ulovlige eller kritisable forhold, som vedrører ProTruck.

Ordningen er et anonymt og sikkert tiltag, der gennem et uvildigt advokatselskab er et trygt sted at gå hen med en mistanke. 

Whistleblowerordningen skal udelukkende anvendes til at anmelde overtrædelser af gældende regler og ikke almene klager. Her kan eksempelvis være tale om:

  • Økonomisk kriminalitet
  • Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision
  • Afgivelse af usande eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Miljøforurening
  • Fysisk vold og seksuelle krænkelser
  • Korruption og nepotisme

Vi gør opmærksom på, at anmeldelser skal kunne dokumenteres.

Almene klager

Drejer det sig om almene klager eller spørgsmål til diverse forhold kan fremsendes til [email protected]