Service

Vi er altid lige i nærheden

Vi holder dig godt kørende


Vi ved bedre end de fleste, at gaffeltruck og andet kørende materiel er forudsætningen for effektiv logistik og høj produktivitet hos vores kunder. Derfor har vi en serviceorganisation, der dækker hele i Danmark – centralt styret fra vores to hovedafdelinger i Odder og Ringsted. 

Vælg den aftale, der matcher dit behov.

Samarbejdsaftale - ProTruck

Samarbejdsaftale med lovpligtigt sikkerhedseftersyn

Med en samarbejdsaftale med lovpligtigt sikkerhedseftersyn kan du være sikker på, at din maskinflåde altid opfylder de sikkerhedskrav, der er fastsat i lovgivningen og af kontrolmyndighederne i dit land.

Checklisten for lovpligtigt hovedeftersyn udfærdiges af vores dygtige serviceteknikere og fremsendes herefter til kunden. 

Partneraftale med forebyggende serviceaftale - ProTruck

Partneraftale med forebyggende serviceaftale

Med denne aftale passer vi din maskinflåde forebyggende ud fra kørte timer og driftsforhold. Aftalen giver dig en fast pris på service og lovpligtigt hovedeftersyn, hvor de eneste meromkostninger er materialeforbrug. 

Reparationer og lignende ud over serviceaftalen faktureres efter det faktiske forbrug.

Partneraftale - ProTruck

Partneraftale med fuld
vedligeholdelse

Med denne aftale er det vores ansvar, at alle truck fungerer, er driftssikre og vedligeholdt. Prisen er fast og dækker alt arbejde, kørsel og alle reservedele. Her er dermed budgetsikkerhed og ingen overraskelser. 

Fuld service garanterer den højeste grad af forebyggende vedligeholdelse – og dermed den bedst mulige effektivitet og tilgængelighed på din truckflåde.

Service montør fra ProTruck
Truckservice i hele Danmark

Serviceaftale – så er du sikret

Vores serviceorganisation styres centralt fra vores to hovedafdelinger i Odder syd for Aarhus og Ringsted midt på Sjælland. Vi har alle faciliteterne og de mest moderne teknologier til at sikre, at vi skaber værdi for dig som kunde.

Der er ikke to virksomheder, der er ens. Netop dét er baggrunden for vores individuelle servicepakker. Det er din virksomheds individuelle behov og ønsker, der er vigtige, når en servicepakke sættes sammen.

Vi er altid i nærheden


Skal vi lave dit næste service?