CSR

Vi tager vores del af ansvaret
Arbejdsmiljø ikon

Arbejdsmiljø

Vi tænker på. klima – både når det gælder vores fælles planet , og når det gælder vores ansatte.

Kvalitetssikring ikon

Kvalitetssikring

Vores mål er altid at sætte baren for  kvalitetsniveau højt, så vi overgår vores kunders forventninger.

Miljøvenlige servicebiler ikon

Miljøvenlige servicebiler

Alle vores servicebiler kører med miljøvenlige euro5 eller euro6 motorer med lavt brændstofforbrug.

Solenergi ikon

Solenergi

Begge vores afdelinger i Odder og Ringsted er forsynet med solceller, der sikrer grøn energi i hverdagen.

Målrettet indsats for klima og arbejdsmiljø


Hos ProTruck er trivsel, miljø og gode arbejdsforhold altid en stor prioritet. Initiativer og indsatser er derfor altid målrettet til fordel for både miljøet og arbejdsforholdene. 

Cyklist der cykler ved havn
Miljø

En ansvarlig og målrettet indsats for et sundt miljø

Hos ProTruck har vi øjene på bolden – også når det gælder miljø. Vi gør en målrettet indsats på miljøområdet, når det gælder vores fælles planet og arbejdsforhold. Derfor har vi et miljøledelsessystem, der er med til at sikre, at vi konstant udvikler os i en miljøvenlig retning, der også er økonomisk ansvarlig. 

Vores indsatser kan bl.a. ses i vores bilpark, solcelletage, generelle arbejdsgange og beslutningsprocesser, hvor vi som en naturlig del inddrager og tager hensyn til miljøet. 

Vi overholder selvfølgelig eksisterende lovgivning på arbejds- og miljø området, ligesom vi ser det som en naturlighed at beskytte miljøet og forebygge forurening fra vores virksomhed.

Affaldssortering med madaffald, blød plast og restaffald
Affaldssortering

Klimabevidst affaldshåndtering

I 2021 indgik vi et komplet, strategisk samarbejde med Stena, som gør det muligt for at håndtere alle typer affald på egen hånd. 

På denne måde lever vi op til den nye affaldsbekendtgørelse (BEK nr. 2512) med målet om at skabe en mere stringent sortering. Det betyder en renere forbrænding på værkerne og en mere cirkulær genbrugscyklus, da alt affald ender de rigtige steder.

Derudover kan vi igennem det nye samarbejde følge med i vores CO2-aftryk, da vi kan indhente alle data på fraktioner samt finanser derpå.

ProTruck ansatte
Arbejdspolitik

Sikkerhed, sundhed og trivsel

Hos ProTruck står trivsel øverst på dagsorden med sikre og gode arbejdsforhold for vores medarbejdere. Vi ved, at vores medarbejdere er den vigtigste ressource.

Vi har derfor en arbejdsmiljøorganisation og HR-afdeling, der sørger for vores medarbejderes sikkerhed, sundhed og trivsel. Det forebygger ikke alene arbejdsulykker, arbejdsskader og erhvervssygdomme, men sikrer også gladere medarbejderne.

ProTruck reception i Odder
Kvalitetspolitik

Høj kvalitet – hver eneste gang

Kvalitet og ProTruck er to uadskillelige størrelser. Med en aktiv kvalitetspolitik sætter vi altid baren højt, så vores kunder er sikret topkvalitet i alle vores produkter og serviceydelser. Vores mål er, at vi skal overgå vores kunders forventninger. Dette opnår vi ved:

Gennem vores initiativer søger vi at sikre og fastholde en virksomhedskultur, hvor medarbejderne er engagerede, grundige og lægger naturlig vægt på at levere god kvalitet.