Månedens olietillæg


15. november 2023
Olietillægget for december måned 2023 er fastsat til 11,6 procent. November måneds olietillæg var fastsat til 13,6 procent.
Månedens olietillæg

Olietillægget for december måned 2023 er fastsat til 11,6 procent. November måneds olietillæg var fastsat til 13,6 procent.

Olietillægget fastsættes for én måned ad gangen og vil blive reguleret, hvis der sker fald/forhøjelse i olieprisen på 0,3 procent point eller mere. Olietillægget for den kommende måned baseres på dieselolieprisen pr. den 15. i den forudgående måned.