Hvem kan søge ...

Lokale foreninger, klubber og enkeltpersoner inden for kultur, bredde- og eliteidræt kan søge om sponsorater, og vi bestræber os på at støtte bredt inden for de forskellige områder

Hvad støtter vi?

Vi sponsorerer gerne nyt udstyr, klubtøj osv. Herudover kan du, din forening eller klub søge om et bredere profilsponsorat omfattende stadion reklame, erhvervssamarbejde m.v. Vær opmærksom på, at der udover profilsponsorater ikke kan søges om sponsorater til at dække drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Vi støtter ikke:

Politiske projekter

Projekter med religiøse formål

Projekter til skade for miljøet

Finansiering

Midlerne til kommercielle aktiviteter som sponsorater kommer fra ProTrucks egen drift, og virksomheden budgetterer specifikt årligt det beløb som kan afses til sponsorater.