Nyheder

Hyster og ProTruck A/S er klar til SOLAS regulativet

Sommeren 2016 er stadig et stykke væk og der er da også mange detaljer omkring implementeringen af de nye regler, der stadig er uklare, men ikke desto mindre står det klart, at de ændrede regelsæt vil påvirke hele shipping- og stevedoreindustrien.
Facebook
LinkedIn
Twitter
Email

Vægt er det store kodeord i det nye containerregulativ, der træder i kraft den 1. juli 2016 som en del af den internationale konvention om sikkerhed i livet på havet – International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS).
Sommeren 2016 er stadig et stykke væk og der er da også mange detaljer omkring implementeringen af de nye regler, der stadig er uklare, men ikke desto mindre står det klart, at de ændrede regelsæt vil påvirke hele shipping- og stevedoreindustrien.
Grundprincippet i det nye Solas-regulativ er ganske simpelt:
Fra den 1. juli 2016 skal alle containere vejes præcist inden de bliver læsset ombord. Om den fyldte container bliver vejet på én gang eller indholdet bliver vejet og derefter lagt sammen med vægten af den tomme container er ikke så vigtigt. Pointen er, at det ikke længere er tilladt blot at estimere vægten.
Vejningen vil først og fremmest forbedre sikkerheden i processen. Forkerte vægtoplysninger påvirker stabiliteten på både skibe og for truck og i terminaler på land. Når containere er blevet vejet efter et uheld har vægten og vægtfordelingen ofte været noget anderledes end angivet i shippingmanifestet.
De nye krav vil påvirke både eksisterende container-maskiner og nyt material, som indkøbes fremadrettet. Mere eller mindre alle aktører involveret i containerfragt vil dermed skulle forholde sig til regulativet. Skibs- og terminaloperatører vil skulle bruge container udstyr, som er udstyret med verificeret vejeudstyr, og de præcise data skal deles med adskillige led i kæden. Det vil stille krav om overførsel af vejeresultater til ERP og terminalsoftware.
Derudover skal man være opmærksom på ansvarsfordelingen. Her er der blevet strammet kraftigt op i det nye regulativ:
Ansvaret for, at en container bliver korrekt vejet af, ligger nu hos shipperen, inkl. pligten til at sørge for det korrekte, godkendte udstyr. Endelig vil der være forskellige krav i forhold til, hvordan og hvornår vægtdokumentet (‘verified gross mass’) skal være i hænderne på fragtoperatøren. Det er således fragtoperatøren (carrier), der definerer cut off-tidspunkterne i den forbindelse, og disse kan variere alt efter fragtoperatør, procedurer eller krav i terminaler, og fra havn til havn.
Containere uden en godkendt verified gross mass vil fremadrettet ganske enkelt ikke blive læsset ombord.
ProTruck A/S har løsningen på opgaven:
Til alle reachstackere og heavy duty truck er det nu muligt at få indbygget et certificeret vejesystem, der kan veje lasten med en nøjagtighed på +/- 0,1 procent, hvilket imødekommer kravene fra SOLAS-regulativet. Samtidig beregner systemet containerens vægt i håndteringsfasen, hvilket giver en meget effektiv ekspeditionsproces på terminal- og havneområdet.
ProTruck A/S tilbyder tre kvalitetsklasser af vejesystemer, de to er ret prisbillige eftermonteringssystemer til eksisterende materiel og den sidste er en fuldt integreret fabriksmonteret løsning, hvor vægt og lastens tyngdepunkt kan vejes dynamisk og under kørsel.
Fælles for alle tre løsninger er, at der kan vejes et stort antal containere om dagen, og en nyudviklet og skræddersyet IT-baseret løsning sikrer, at alle data eksporteres i XML format og kan deles med operatørens IT system.

Skriv søgeord og tryk Enter for at søge

Shopping Cart

Ingen varer i kurven.